top of page

HİZMETLER

BELGE TERCÜMESİ

 • Bireysel Belgeler(Kimlik, Ehliyet, Pasaport, Aile Nüfus Kayıt Örneği, Evlilik Cüzdanı)

 • Diploma ve Sertifikalar

 • Sözleşmeler ve Hukuki Belgeler

 • Finansal ve Ticari Belgeler
   

DİĞER BELGE TERCÜMELER

 • Teknik Materyal Metinleri

 • Tıbbi Tahliller

 • E-posta Tercümesi

 • İş Yazışmaları

 • Ticari Amaçla Kullanılan Metinler vd.
   

SİMÜLTANE TERCÜME

 • Tanıklık / Sanıklık Tercüme

 • Firma Kurma Aşamasında ya da Diğer Ticari Toplantı veya Aktivitelerde Simültane Tercüme

   

bottom of page