top of page

 

Belgeler, sabıka kayıtları, evlilik cüzdanı, sertifikalar, çeşitli metin türlerinin ve bu gibi metinlerin tercümeleri mahkeme tercümanının tasdikli veya tasdiksiz olarak Boşnakça dilinden Türkçe diline ve ayrıca Türkçeden Boşnakça diline çevrilmesi.

Çeviri için belgeler veya metinler şahsen veya e-posta yoluyla, Viber, WhatsApp aracılığıyla teslim edilebilir. Yeminli tercüme evrakı teslim alınırken belgenin aslı veya onaylı kopyasının incelenmek üzere ibraz edilmesi gerekmektedir.


Yeminli tercümanın mahkeme karar numarası:
Adalet Bakanlığı FBIH Karar Numarası: 01-08-1-22/23-56
Sırp Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Karar Numarası: 08.030/704-148/21
Brčko Bölgesi Temel Mahkemesi Karar Numarası: SuPK/T-5/23-1

bottom of page