top of page

Usluge

Prijevod dokumenata

 • Lični dokumenti (lične, vozačka, pasoš, rodni list, vjenčani list...)

 • Diplome i razni certifikati

 • Ugovori i pravni tekstovi

 • Finansije i ekonomija

Prijevod ostale dokumentacije

 • Tehnički materijali

 • Medicinski nalazi

 • Prevod mailova

 • Poslovna pisma

 • Tekstova za korištenje u marketing svrhe

 • Ostalo...

Usmeni prijevod

 • Prijevodi prilikom saslušanja svjedoka i ispitivanja osumnjičenih lica

 • Direktna prevođenja u procesu registracije firme ili druge poslovne djelatnosti,

 • poslovnih sastanaka itd

Usmeno prevođenje

Nudimo usluge usmenog prevođenja raznih sastanaka, skupova, razgovora, intervjua itd. Usmeno prevođenje je segmentirano na tri tipa: 1) simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje je najprikladnije prilikom organizacije raznih većih skupova. Za ovu uslugu je potrebno osigurati opremu za simultano prevođenje (kabinu, slušalice, mikrofone). 2) Konsekutivno prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje se obično vrši u prisutnosti manjeg broja ljudi. Govornik prvo kaže nekoliko rečenica i napravi pauzu za koje vrijeme prevodilac prevodi rečeno na ciljani jezik. 3) Šaptanje (chuchotage) – U ovom slučaju, prevodilac šapuće prevod jednoj do dvjema osobama tokom izlaganja govornika.

Jezici: Turski.

Ovjereni prijevodi

Ova vrsta prijevoda se razlikuje od gore navedenog pismeno prijevoda u tome što je svaki prevedeni dokument ovjeren od strane stalnog sudskog tumača, i kao takav može se koristiti u službene svrhe. Za ovu vrstu usluge cijene su definisane Uredbom o stalnim sudskim tumačima. Dokumenti koji se najčešće prevode su uvjerenja, certifikati, diplome, lični dokumenti i koriste se za službene svrhe.

Jezici: BIH - Turski .

Lokalizacija

Lokalizacija nije samo proces prevođenja određenog teksta nekom drugom jeziku nego podrazumijeva i prilagođavanje niz drugih stavki koje bi ustvari svom krajnjem korisniku trebale da približe i pojednostave upotrebu određenog softwarea, web stranice itd.

Jezici: b/h/s, Turski.

Lektura, korektura

Usluge lekture i korekture podrazumijevaju korektivne usluge teksta sa ciljem ispravljanja gramatičkih, pravopisnih i semantičkih grešaka. Ove usluge su ustvari poliranje teksta. Nakon provedene lekture i korekture ciljani čitaoci će zasigurno biti impresionirani Vašim dopisom.

Jezici: b/h/s,Turski.

Stolno izdavaštvo (DTP)

Bilo da se radi o dokumentima na domaćem ili nekom od stranih jezika, mi ćemo Vam rado ponuditi usluge izrade raznih materijala, (letaka, brošura, prezentacija, priručnika, knjiga itd.) Naš cilj je da Vaši klijenti budu impresionirani već na prvi pogled i da Vaš uspjeh postane istovremeno i naš.

Jezici: b/h/s, Turski

 

 

bottom of page